Energy Trophy

European Energy Trophy 07/08

Syfte

Energy Trophy var en tävling i hela EU-området som gick ut på att spara energi i kontorsbyggnader genom ändrat beteende

Projektperiod

december 2006 till februari 2009

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/energy-trophy

Energy Trophy var en tävling i hela EU-området som gick ut på att spara energi i kontorsbyggnader genom ändrat beteende. Intresserade företag och arbetsplatser från hela Europa bjöds in att delta i tävlingen. Under prisgalan i Bryssel belönades de största energibesparingarna (i %) nationellt, på EU-nivå och den bästa interna kampanjen för att motivera anställda. Vinnaren utsågs av en oberoende internationell jury bestående av experter från universitet och statsförvaltning. Den som tog hem segern i Sverige fick 45 000 kronor. 

I Sverige deltog 11 tävlanden: Boverket i Karlskrona, Campus Gräsvik 1 i Karlskrona, Campus Gräsvik 5 i Karlskrona, Coop Sverige, huvudkontoret i Solna, Kalmar Energi, Karlskrona kommun, Ljungby kommun och Värnamo kommun, Växjö Kommun, kommunhuset i Växjö och Växjö Universitet, hus K i Växjö. 

Tävlingen gjorde att deltagarna fick ytterligare en anledning att få ner den onödiga energianvändningen. Genom att motivera personalen och genomföra mindre investeringar, som exempelvis bättre styrning av ventilation och belysning, så minskade de svenska deltagarna sin energianvändning med cirka 10 %

Växjö universitet vann energispartävlingen i Sverige!

De tre deltagare som sparade mest i Sverige är:

  1. Växjö universitet, hus K i Växjö 17,7 %
  2. Coop Sverige, huvudkontoret i Solna 12,1 %
  3. Växjö kommun, kommunhuset i Växjö 10,3 % 

 

Tranås Energi fick utmärkelsen för bästa motivations- och informationskampanj.

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

18 europeiska länder och närmare 150 kontor deltog i tävlingen i hela Europa.

 

Med finansiering från

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Bakgrund

Första tävlingsomgången ägde rum 2004/2005 med 38 deltagande företag och institutioner från sex länder. Som ett resultat av de åtgärder som vidtogs internt på företagen, föreslagna av deltagarna, uppnåddes sammanlagda energibesparingar på 7 %, där vinnaren hade sparat över 30 % Totalt minskade projektet energianvändningen med 3700 MWh och utsläppen av växthusgaser med 1885 ton CO2. Kostnadsbesparingarna översteg 200 000 euro/år.