SHARE

Energieffektivt boende i flerbostadshus

Syfte

SHARE riktar sig till bostadsbolag och lägenhetsboende och syftar till att energieffektivisera genom nya vanor och nya tekniska lösningar.

Projektperiod

januari 2006 till juni 2008

Projektets hemsida

http://www.socialhousingaction.com/

Energieffektiva hem - flerbostadshus

Projektet syftar till att minska energianvändningen i flerbostadshus med fokus på allmännyttan. Det är ett EU-finansierat projekt där sju länder; England, Irland, Tyskland, Bulgarien, Estland, Slovenien och Sverige deltar. Inom ramen för projektet kommer insatser riktas mot ledningen inom bostadsbolagen, driftspersonal, fastighetsskötare och inte minst mot hyresgästerna.

En kampanj utvecklas

I samverkan med de tre allmännyttiga bostadsbolagen Byggebo i Oskarshamn och Mönsterås Bostäder i Mönsterås och Högsby Bostads AB utvecklas en energisparkampanj med fokus på hyresgästerna. Tre broschyrer om hur de boende kan spara energi har delats ut.

Energiträffar

Inom projektet anordnas energikvällar för att ämnet energi och miljö ska beröras och beröra på ett trevligt och lärorikt sätt. Parallellt kommer ett antal energiforum genomföras som innebär möten med bostadsbolagen samt även andra bostadsbolag där aktuella ämnen tas upp av kunniga föreläsare. tex:

  • Energieffektivisera byggnaden och energideklarationer
  • Individuell mätning
  • Bygg nytt och energisnålt
  • Energitjänster

Utbildning av fastighetspersonal

Personalen som visats ute i fastigheterna, dvs fastighetsskötare, städpersonal, bovärdar etc kommer få utbildning inom energi- och miljöområdet för att blir varse på "energiläckor" och samtidigt vara ambassadörer för projektets budskap till hyresgästerna.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med finansiering från