Clean Drive

En kampanj för miljövänligare fordon i Europa

Syfte

För ökad introduktion av miljöbilar

Projektperiod

april 2010 till april 2013

Projektets hemsida

http://www.clean-drive.eu/se/index.html

Clean Drive var ett spjutspetsprojekt för ökad introduktion av energi- och klimateffektiva fordon (miljöbilar), som involverade en viktig målgrupp: bilhandlare, biluthyrningsföretag och billeasing företag samt kunder och stödjande nyckelaktörer för att nå det övergripande EU-målet 120 g fossil CO2/km i genomsnitt från nybilsförsäljningen till 2012-2015.

2007 var genomsnittet i EU-25 158 g fossil CO2/km. För att nå 120 g CO2 målet behövdes en minskning med i storleksordningen 25 % totalt eller runt 3 % per år fram till 2015 jämfört med 2007.

– Om alla kunder köper den snålaste bilen i varje storleksklass finns redan idag en potential att minska utsläppen med cirka 25 procent, berättar Jonas Lööf, projektledare för Clean Drive.

Tillsammans med bättre teknik och förnybara drivmedel i kombination med beteenderelaterade åtgärder (till exempel ökad medvetenhet, bättre informationsmaterial, högre motivation m.m.) fanns goda förutsättningar att uppnå projektets mål. Denna utveckling gick hand i hand med en mer konkurrenskraftig Europeisk biltillverkarindustri.

Clean Drive byggde på en arbetsmodell testad i ett svenskt pilotprojekt, ”CO2-effektiva bilhandlare i Kalmar län”, med goda resultat. Upplägget och arbetsmodellen kom att vidareutvecklas under projektet och spridas för användning över hela EU efter projekttiden. 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Övriga partner från England, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland,Slovenien, och Tyskland.

Med finansiering från