E-TREAM

Kompetensutveckling kring hållbara transporter

Syfte

Utveckling av e-plattform med tio utbildningsmoduler kring hållbara transporter, Mobility Management.

Projektperiod

januari 2006 till augusti 2008

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/e-tream

Projektet e-TREAM utvecklade en e-plattform och 10 moduler på tio språk kring hållbara transporter (mobility management) för att öka kompetensen hos 50 energikontor och lokala och regionala nyckelaktörer inom hållbara transporter i Europa. Projektets olika partner bildade en gemensam Expert Board och varsin lokal styrgrupp som stöd för utveckling, genomförande och spridning. I projektet skulle olika tjänster (minst en hos varje partner) utvecklas som riktade sig till en tänkt tredje målgrupp, vilken kan variera beroende på tjänst. För mer information se e-TREAM:s hemsida.

I Sydostsverige vände man sig bland annat till energirådgivarna med en transportutbildning.

12 februari 2008 Stort europeiskt intresse för mobilitetsarbete

Under EU-kommissionens Europe Sustainable Energy Week (EUSEW 2008) presenterades projekten MOVE:s och e-TREAM:s arbete med hållbara transporter. Intresset var stort: konferensen var den första att bli fullbokad.
– Att intresset är stort märktes på deltagarnas engagemang och de frågor jag har fått både under och efter konferensen, säger Hannele Johansson, projektledare för MOVE.
EU-kommissionens årliga energivecka (EUSEW) är en viktig samlingspunkt för de i Europa som arbetar för ett hållbart energisystem. I år deltog cirka 4 300 personer i arrangemanget. Från regionen deltog Hannele Johansson, Jonas Lööf och Maria Håkansson från Energikontor Sydost och Carolina Gunnarsson från Regionförbundet i Kalmar.

e-TREAM står för e-learning for Training Energy Agencies in Mobility management and alternative fuels.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Partner från Bulgarien, Frankrike, Grekland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Tyskland.

Med finansiering från