Godstransportrådet i Småland

Pådrivande för att i samverkan skapa förutsättningar för den goda godstransporten

Syfte

Påverka och förbättra förutsättningarna för kvalitetssäkra och trafikslagsövergripande godstransporter i Småland.

Energikontor medverkade i det regionala Godstransportrådet i Småland.

Det regionala Godstransportrådet i Småland var ett samarbete mellan näringslivet och trafikverken. Målet för rådet var att följa de transportpolitiska målen och verka för samordning mellan olika trafikslag. Godstransportrådet drevs av Trafikverket. För mer information, besök godstransportrådets webbplatsNuvarande medlemmar

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​