RES-Chains

Identifiera hållbara och förnybara energikedjor

Syfte

Försörjningskedjorna för biomassa, biogas, vattenkraft, vindkraft och solel studeras som helhet, för att se hur hållbart alternativ det är.

Projektperiod

juni 2009 till juni 2014

Det avslutade projektet RES-Chains fokuserade på att studera hela försörjningskedjan för förnybar energi – biomassa, biogas, solel, småskalig vattenkraft och vindkraft – för att kunna bedöma om den är hållbar. 

Projektet arbetade med tre områden:

 • Analys
  • Analys av nuläget för energianvändning i partnerregionerna
  • Bedömning av potential för nya eller uppgraderade anläggningar med förnybar energi
 • Konkret genomförande
  • Rådgivning om förnybar energi
  • Förstudier om biomassa, biogas, solel, småskalig vattenkraft och vindkraft 
  • Fallstudier med bioenergi, solel, småskalig vattenkraft och vindkraft. 
  • Webbutbildning för planering av hållbara energisystem. 
 • Information och inspiration
  • Studieresor med beslutsfattare
  • Regionala workshoppar och studiebesök
  • Utställningar, information m.m.
  • Fototävling för skolbarn på temat Förnybar energi 

 

Projektet har genomfört potentialstudier och publicerat ett antal fallstudier, inom områdena bioenergi, vattenkraft, solenergi och vindkraft. Ett verktyg för att planera för hållbara energisystem har också tagits fram, i form av en onlinematris. Det var utmärkt att använda för egna studier.

Webbverktyg för planering av hållbart energisystem
Inom projektet togs ett ett planeringsverktyg fram. Svårigheten är att det inte finns något enkelt sätt att utvärdera för- och nackdelar med olika energisystem. Man måste ta med i bedömningen olika delar av följande tre aspekter:
- Vilken förnybar energikälla har du tillgång till?
- Vad vill du leverera?
- Vad frågar kunden efter?

Planeringsverktyget var uppbyggt som en matris så att man kunde gå igenom de olika energisystem som är aktuella. 

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Regionerna
Guldborgsund, Danmark
Klaipeda, Litauen
Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Pomeranian Voivodeship, Polen
Blekinge och Skåne, Sverige

 

Med finansiering från

Resultat

HOW TO ESTABLISH RENEWABLE ENERGY PROJECTS

The project “RES-Chains” has been successful in identifying sustainable renewable energy source chains (RES-Chains) to encourage sustainable development within the South Baltic Region in a cooperation of partners from Denmark, Sweden, Lithuania, Poland and Germany. The focus of its work was on the renewable sources biomass, biogas, solar power, wind power and hydro power as the most relevant RES in the cooperation area – which is the reason why the guidebook focuses on these forms, too. Resulting from this work, the document on hand intends to give an introduction to how the solar power, hydropower, biomass, biogas and wind energy can be used and what supply chains gives high climate and environmental benefits from a lifecycle perspective. To enable a target-oriented and specific approach it has been structures into five chapters, one per RES. Best practices for every RES illustrate how the implementation of such projects can work well and give you additional guidance with related planning. We hope that this guidebook turns out to be helpful for your RES projects. The project partners remain available for questions and cooperation on the topic even after the official end of the project in 2013.

 

Lennart Tyrberg, Representative of the Lead Partner of “RES-Chains”, Energikontor Sydost

 

Broschyr för en överblick över förutsättningar för förnybar småskalig el- och värmeproduktion i bostäder och små företag

 

Abstract results