Hållbara KLIV

Kunskap Lärande Intresse Vetenskap

Syfte

Aktivt lärande för hållbar utveckling

Projektperiod

januari 2007 till december 2010

Kan lärande om hållbar utveckling öka elevers intresse för naturvetenskap, energi och teknik och bidra till en hållbar utveckling? I Hållbara kliv arbetade Energikontor Sydost för att finna svar på dessa frågor. Hållbara kliv var ett skolutvecklingsprojekt med syfte att utveckla arbetssätt och innehåll i undervisningen för att öka barns och ungdomars intresse, kunskaper och engagemang för energi, klimat och miljöfrågor.


"Ett aktivt lärande för hållbar utveckling”

FN fokuserade under åren 2005–2014 på att integrera hållbar utveckling i hela utbildningssystemet, att stärka det internationella samarbetet och att främja utbytet av nyskapande skolutvecklingsmetoder. Det var bakgrunden till att Energikontor Sydost läsåret 2007–2008 startade ett skolutvecklingsprojekt i samarbete med Skolverket, Energimyndigheten, Linköpings och Stockholms Universitet. Under läsåret 2008–2009 fortsatte projektet men då också i samverkan med Högskolan i Kalmar. Vi breddade även samarbetet till att omfatta Regionförbundet i Kalmar, samt kopplingen till det övergripande länsprojektet Uthållig kommun där målet var att år 2030 vara en fossilbränslefri region.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Projektet har delfinansierats av

Myndigheten för skolutveckling 

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Energi för unga i skolan – Hållbara kliv steg 1

Läsåret 2007–2008 genomförde Energikontor Sydost steg ett i projektet Energi för unga i skolan – Hållbara kliv. Åtta lärararbetslag från sex skolor i Kalmar län, tre gymnasieskolor och tre högstadieskolor, deltog. Ordet "Kliv" i projektnamnet står för kunskap, lärande, intresse och vetenskap.