Havsbaserad vindkrafts möjligheter

Havsbaserad vindkraft - affärer för företag, utbildning och arbetsmarknad i Sölvesborg och Blekinge

Syfte

Samverkan för att så stor andel som möjligt av kommande stora investeringarna i havsbaserad vindkraft blir affärer för lokala och regionala företag i Blekinge

Projektperiod

maj 2014 till april 2015

Projektet hade flera huvudspår och övergripande målet var att skapa bra förutsättningar i regionen för att tillvara ta de möjligheter vindkraftsetableringar innebär för näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och forskning.

För Energikontor Sydosts del skedde arbetet under rubriken 
Havsbaserad vindkraft som energikälla 


Läs mer om de andra delarna av projektet här.

 

Projektet var en direkt uppföljare till ett tidigare projekt med samma namn som pågick 1 augusti 2013–30 april 2014.

Läs mer om det här.

Läs slutrapporten från föregångarprojektet här.

 

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Medverkan från Blekinge Tekniska Högskola och kommunerna i Blekinge. Med finansiering från Energimyndigheten, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och ALMI. 

 

 

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsydost.se