LEEAN

Många Bäckar Små

Syfte

Projektet gick ut på att ta fram ett informationsmaterial om att spara energi hemma, framför allt i flerfamiljsbostäder.

Projektperiod

januari 2011 till december 2012

Projektets hemsida

http://enercitee.eu/Sub-Projects/LEEAN---Local-energy-efficiency-advice-and-networks,25/

Energikontor Sydost skulle medverka till att spara energi i bostads- och byggsektorn som då stod för 40 % av den totala energiförbrukningen i Europa.


Små förändringar, stort resultat var huvudbudskapet i detta informationsprojekt som främst vände sig till boende i flerfamiljsbostäder. Syftet var att ta fram ett informationsmaterial som vände sig till hyresgäster. Materialet skulle användas av bostadsbolag och hyresgästföreningar men även fungera som ett stöd till kommunernas energi- och klimatrådgivare i deras arbete att vägleda alla samhällsgrupper till ett energieffektivare liv.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Energikontoret SAENA GmbH, Sachsen (Tyskland)
Prioriterre, Haute-Savoie (Frankrike)
Regionala utvecklingskontoret ERVET, Emilia-Romagna (Italien)
Bielawa, Nedre Schlesien (Polen)

Med finansiering från

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsydost.se