EnercitEE - Lokalt arbete för effektiv energianvändning

Förbättra lokala och regionala arbetet med energieffektivisering och hållbara transporter

Syfte

EnercitEE var ett miniprogram med syfte att hjälpa till med implementeringen av EU:s energimål praktiskt.

Projektperiod

december 2010 till december 2013

Projektets hemsida

http://www.enercitee.eu/

EnercitEE står för European networks, experience and recommendations helping cities and citizens to become Energy Efficient.

EnercitEE är ett miniramprogram inom Interreg IVC. Efter två utlysningar kom 11 subprojekt till som konkret skulle bidra till att nå EU:s klimatmål. De tre övergripande målen i EU:s energi- och klimatpaket, allmänt kända som 20-20-20, innebar att

  • utsläppen av växthusgaser skulle minska med 20 % till 2020 jämfört med nivån 1990
  • andelen förnybar energi skulle öka till 20 %
  • energiförbrukningen skulle minska med 20 %.


Ett övergripande mål var att bidra till att förbättra det lokala och regionala arbetet med energieffektivisering och hållbara transporter samt medverka till kunskapsspridning.

I arbetet ingick att fram handböcker och rekommendationer till hjälp för regionerna. Utbildning i form av workshops och seminarier för tjänstemän, politiker och medborgare ingick. Ladda ner handboken.

Genom att både medborgare och offentliga aktörer medverkade i programmet ansågs det möjligt att nå långtgående resultat även på lång sikt. Se filmen om projektet på YouTube.

Energikontor Sydost deltog i flera subprojekt inom ramen för EnerCitEE. Läs mer om dem på länkade sidor i högerspalten.

 

Resultat för alla medverkande regioner totalt

11 191 personer nåddes av projektet

40 lokala policyer har påverkats eller förbättrats

100 publikationer och guidekines har tagits fram

158 kommuner har varit engagerad eller gjort en CO2-balans

31 nya verktyg har utvecklats

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Regionala partner i Europa var Sachsen (Tyskland), Småland med öarna/Blekinge (Sverige), Emilia-Romagna (Italien), Haute-Savoie (Frankrike), Kreta (Grekland) och Nedre Schlesien (Polen).

 

Med delfinansiering från

Övrigt

Hur kan vi göra bättre energiplaner och energipolicyer? Vad kan vi lära från andra?
Experter på dessa frågor diskuterade vilka råd som kan ges till politiker och andra ansvariga.
Resultatet från seminariet i Wroclaw kan du läsa om här.

Övriga projekt med svenska deltagare:

SCC – En hållbar klimatutmaning 
Växjö kommun var lead partner för subprojektet där olika grupper utmanades att bli mer klimatsmarta när det gäller energianvändning, transporter och annan bränsleförbrukning. Kända personer som arbetarde med att utveckla sin kommun eller region i klimatsmart riktning hade möjlighet att utnämnas till klimatidoler och förhoppningsvis nå ut, påverka fler och skapa ett större intresse hos medierna.
 

EEMTE – Energieffektiva kommuner – kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
EEMTE handlade om effektiv energianvändning i kommunerna genom kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Målet var att gemensamt ta fram material för information och kompetensutveckling. Utbildningstillfällen med presentationer och demonstrationer arrangerades. Det handlade om en helhetssyn för att lösa problem som ger en effektivare energianvändning, att se till så att alla känner till lagar och regler som gällde och att utbyta erfarenheter och dela med sig av goda exempel. Oskarshamns kommun var partner i projektet.

Länkar

Läs nyhetsbrevet.

 

SustraMM – Hållbara transporter för mobilitet

LEEAN – Många Bäckar Små

RIEEB – Regional påverkan med energieffektiva byggnader

PraTLA – Praktik och projektarbeten för universitetsstudenter

E-FoxES – Att spara energi i Europas skolor