Prometheus

Stärka företag på marknaden för gröna energitjänster

Syfte

Hjälp till små och medelstora företag att stärka sina positioner inom marknaden för gröna energitjänster

Projektperiod

juni 2009 till maj 2012

Målet är att hjälpa företag, särskilt små och medelstora företag, att stärka sina positioner inom marknaden för gröna energitjänster. 

Projektet bistår små och medelstora företag med hjälp inom kritiska områden som t.ex. att
•    förbereda marknadsstrategier för gröna energitjänster.
•    tillhandahålla kompetensutveckling inom kvalité och lägga grunden för erhållande av kvalitetscertifikat inom gröna energitjänster.
•    bygga nätverk mellan företag så att de kan dra nytta av varandras styrka.

Hur gynnar detta dig som konsument?

Projektet är viktigt för att säkerställa tillgången på kvalitetstjänster inom det växande området för gröna energitjänster. Genom att höja leverantörers medvetenhet om kvalité kommer du att 
•    kunna ha större förtroende för din lokala leverantör.
•    få tillgång till ett större och bredare urval.
•    kunna dra nytta av service med bra kvalité och framför allt få värde för pengarna.

För den lokala ekonomin betyder detta att jobbskapande entreprenörer, små och medelstora företag kommer att frodas inom sektorn för gröna energitjänster. 

Reko Energitjänst – kvalitetssäkring av gröna energitjänster

För att kunder ska känna sig trygga vid köp av gröna energitjänster och produkter har man i projektet tagit fram Reko Energitjänst. Det är ett system för kvalitetssäkring och märkning av leverantörer av gröna energitjänster och produkter, främst små och medelstora företag. Läs mer.

Lita på din leverantör

Kampanjen LITA PÅ DIN LEVERANTÖR består av ett antal aktiviteter i samband med offentliga tillställningar (mässor, utställningar, osv.) och ger allmänheten möjlighet att lära sig mer om energibesparing, förnyelsebara energikällor, investeringar, leverantörer. Läs mer.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med finansiering från