RESOLVE

Ökad attraktionskraft i hållbara stadskärnor

Syfte

Att få tillstånd mer attraktiva och hållbara stadskärnor, öka tillväxt och sysselsättning inom detaljhandeln, samt minska utsläppen från person- och godstransporter i städernas centrala delar.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

april 2016 till april 2019

Projektets hemsida

http://www.interregeurope.eu/resolve/

Resolve är ett internationellt projekt med syfte att få tillstånd mer attraktiva och hållbara stadskärnor. Tillsammans med internationella och lokala aktörer kommer projektet bidra till ökad tillväxt och sysselsättning inom detaljhandeln och på sikt även effektivisering och minskning av utsläppen från person- och godstransporter i städernas centrala delar. 

 

Detta kommer att ske genom att bland annat:

  • Analysera städernas behov genom s.k. Peer Reviews.
  • Identifiera goda exempel anpassade för varje region, för att sedan; studera dem vidare genom studiebesök, utveckla dem via specifika seminarier och regionala handlingsplaner.
  • Utveckla ett övervaknings- och utvärderingsverktyg för att skapa en förståelse för gods- och persontransporters rörelsemönster i stadskärnor.

 

Under den första delen av projektet kommer partners ha stora möjligheter till internt lärande samt kunskapsutbyte sinsemellan för att på sikt förbättra den lokala situationen.

 

Från 2019 är projektet i en uppföljningsfas. Energikontor Sydost arbetar inte aktivt med projektet under denna fas.

Kontaktperson

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Bakgrund

Idag utförs nästa 65 % av alla inköpsrelaterade resor i Europa med bil och nästan alla varutransporter inom detaljhandeln sker med hjälpa av motordrivna fordon. I exempelvis Nederländerna står årligen detaljhandelns bilresor för över sju miljarder kilometer, vilket motsvarar över 1000 miljoner kg CO2. Dessutom är över en tredjedel av dessa resor kortare än fem kilometer.

Denna situation är självklart inte hållbara och med ett ökat bilresande samt antalet distansköp kommer det krävas radikala förändringar för att uppnå ett mer hållbart samhälle med låga koldioxidutsläpp och samtligt få tillstånd en bra ekonomisk tillväxt inom detaljhandeln. 
 

Se filmen om RESOLVE
 

 

Övrigt

Projektpartner är

City of Roermond (NL)

Department of Regional, Port and Transport Economics (NL)

Municipality of Reggio Emilia (IT)

Transport for Greater Manchester (UK)

Maribor Municipality (SI)

Kronoberg County Administration Board (SE)

 

Lokala samarbetspartner

Energikontor Sydost

Länsstyrelsen Kronoberg

Region Kronoberg

Växjö Citysamverkan

Växjö kommun