Agriforenergy

Främja bioenergiaffärer

Syfte

Fler möten mellan bioenergiaktörer, fler bioenergiföretag och fler bioenergiaffärer

Projektperiod

juli 2009 till juni 2012

Syftet med Agriforenergy2 var att koppla samman aktörer från försörjningssidan med efterfrågesidan samt att främja nya bioenergiföretag och affärer inom de tre sektorer där skogsägare och lantbrukare kunde bidra mest till att Sverige uppnår EU:s mål för bioenergi: uppvärmning med biomassa, bioolja och biogas/biometan.

Seminarier, workshoppar, studiebesök och personliga möten arrangerades i alla partnerregioner för att främja investeringar och byggnation av bioenergianläggningar. De bidrog till att underlätta kontakten mellan leverantörer och producenter av bioenergi och potentiella användare.

30 000 ton mindre CO2
Några konkreta mål för projektet var att genomföra fler än 85 workshoppar och seminarier, 75 studiebesök och 160 personliga möten som totalt involverar över 3000 relevanta aktörer i partnerregionerna. Om alla projektmålen skulle ha uppnåts skulle det ha inneburit ytterligare 50 installerade värmeverk (flis, 16 MW), 13 nya biooljeanläggningar (3000 t olja/år för transporter), 11 biogasanläggningar (1,1–1,5 MW installerad effekt) och 2–3 miljoner m3 biometan som drivmedel för transporter. Allt som allt skulle projektet bidra till att minska klimatpåverkan med ungefär 30 000 ton CO2-ekvivalenter.

Bioenergisamordnare
Ett annat mål i projektet var att utbilda sammanlagt 25 regionala bioenergisamordnare för att säkerställa projektets framgång på längre sikt. Bioenergisamordnarna skulle samla relevant information och erbjuda gratis rådgivning om bioenergins potential och möjligheter till aktörer inom bioenergiområdet och potentiella användare. De regionala bioenergisamordnarna skulle även verka som katalysatorer inom sin region för nya investeringar och anläggningar inom bioenergiområdet.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Sydöstra Sverige
Centrala och västra Finland
Styrien (Österrike) 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardiet, Toscana (Italien)
Sydöstra och östra Slovenien 
Niedersachsen (Tyskland)
Norra Bulgarien

Med finansiering från