Bio-methane Regions

Främja biogasproduktion utifrån regionens förutsättningar.

Syfte

Nya anläggningar för produktion av biogas och uppgradering av biogas till fordonsgas uppförs under de tre år projektet pågår.

Projektperiod

maj 2011 till april 2014

Projektets hemsida

http://www.bio-methaneregions.eu/

Bio-Methane Regions främjade dels biogasproduktion genom rötning, dels uppgradering av biogas till fordonsgas. Under en treårsperiod skulle nya produktions- och uppgraderingsanläggningar komma igång i de regioner i elva olika länder som deltog. Samtidigt satsade man på marknadsutvecklingen av biogas.

Ambitionen var att utgå ifrån förutsättningarna i varje region för att hitta det lämpligaste sättet att få igång alternativt öka biogasproduktionen. Då elva olika länder deltog i projektet kom givetvis erfarenhetsutbytet att spela en stor roll.

I första hand ville man underlätta uppbyggnaden av rötnings- och uppgraderingsanläggningar genom att erbjuda information och rådgivning där behovet fanns. Målet var att göra biogasen till ett attraktivt alternativ för investerare, renhållare och beslutsfattare samt gemene man genom att använda de dåvarande outnyttjade resurserna för produktion av fordonsgas eller för insprutning i befintligt gasnät.

– Det är roligt att intresset för biogas som fordonsgas ökar i Europa och att man inom EU stödjer utvecklingen.

– För oss här i sydöstra Sverige betyder projektet att vi kan fortsätta vårt arbete inom Biogas Sydost, ett nätverk som Energikontor Sydost drivit sedan 2009. Syftet med nätverket är att föra samman representanter från hela värdekedjan produktion – distribution – konsumtion så att de som vill producera fordonsgas vet att de kan få avsättning för den. Men det ska också vara tvärtom, man ska våga köpa gasfordon och veta att de går att tanka med gas.

– Den första uppgiften för oss blir nu att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för hela sydostregionen.

Hannele Johansson, projektledare för Bio-methane Regions

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Det treåriga projektet Bio-methane Regions startade i maj 2011. Femton partners från elva olika länder verkade under en treårsperiod för att nya produktions- och uppgraderingsanläggningar skulle komma igång i deras respektive regioner.

Resultat

Uppgradering av biogas till fordonsgas leder ofta till ett effektivare utnyttjande av energin. Ett av de viktigaste resultaten i projektet blev ett kalkylatorverktyg (nedladdat över 2 700 gånger) som omfattar tekniska aspekter av uppgraderingen av rå biogas till metan.

Biometan Regions stimulerade också marknaden genom att visa bra lokala exempel. Alla regionala parterna arrangerade också studiebesök på produktionsanläggningar för beslutsfattare.

I Sverige är kombinationen av nya stora produktionsanläggningar för uppgradering av biogas, konvertering till gasbussar och byggande av tankstationer i sydöstra Sverige, ett lyckat exempel.