Energikartläggningscheckar 2

Beställ en energikartläggning och få halva betald

Syfte

Statligt stöd för företag som vill kartlägga sin energianvändning och ta fram åtgärder för att minska den.

Projektperiod

oktober 2011 till december 2014

Från 2011 till 2014 kunde företag ansöka om Energikartläggningscheckar, ett statligt stöd för företag som ville kartlägga sin energianvändning och ta fram åtgärder för att minska den.

Dessa checkar täckte 50 procent av kostnaden för energikartläggningen, vilket innebar att företaget kunde få maximalt 30 000 kronor. Stödet gällde företag som använde mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk kunde få stöd även om de hade en mindre energianvändning.


Stödet söktes via Energimyndighetens tjänst e-kanalen. Kartläggningen gjordes efter att företaget beviljats stöd. Resultatet av energikartläggningen tillsammans med en lista över effektiviseringsåtgärder presenterades därefter i en energiplan. När kartläggningen och åtgärderna hade rapporterats in betalades stödet ut och företaget kunde börja att "beta av" åtgärderna. 

Instruktioner för att skriva energikartläggningsrapport

Allmänt

Industriföretag

Energikartläggningscheck, Energimyndigheten

Kartläggningens innehåll, Energimyndigheten

 

Välkommen att kontakta oss på Energikontor Sydost om du har frågor.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Delfinansierat av