City_SEC

Stöttar kommuner i Kalmar län att skriva på Borgmästaravtalet

Syfte

Kommuner skriver på för att nå längre än EU:s energimål

Projektperiod

maj 2010 till juni 2013

Projektets hemsida

http://www.citysec.eu/

Många svenska kommuner har tillsammans med över 900 andra europeiska städer har skrivit på Borgmästaravtalet. De åtar sig därmed att gå ännu längre än energimålen 20-20-20 i EU som innebär att minska sina koldioxidutsläpp med 20 % senast till år 2020 genom att öka energieffektiviteten med 20 % och se till att 20 % av energikällorna är förnybara.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Bakom projektet City_SEC stod åtta projektpartner från sex olika EU-länder och anslutarländer. I Sverige var det Energikontor Sydost som drev arbetet i projektet.

Med finansiering från

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Bakgrund

Projektet City_SEC har kom till för att stödja lokala beslutsfattare i kommunerna i deras arbete att nå målen i Borgmästaravtalet och alltså överträffa EU:s energimål. Regionala energikontor och regionala utvecklingskontor kan bidra med information och kunskaper om de fördelar man kan få med ett kraftfullt utnyttjande av energi från förnybara källor, både socialt och ekonomiskt, och hur man kan effektivisera sin energianvändning och införa energisparåtgärder. Projektet ämnade dessutom främja att man även i Östeuropa anslöt sig till Borgmästaravtalet i större utsträckning än vad som dittills skett.
Konkreta åtgärder - Utbildningar, studiebesök, stöd och analyser.

Kommuner som deltog fick stöd från projektet att utveckla aktiviteter som skulle leda längre än målen i EU:s klimat- och energistrategi och bli en del av det europeiska initiativet Borgmästaravtalet.

Kommunerna fick utbildning och inbjöds att delta i aktiviteter för att öka kunskapen och kompetensen om hållbar energi hos både beslutsfattare och allmänhet. De bjöds in till tre studiebesök och fyra utbildningstillfällen om förnybar energi och energieffektivisering.

De fick också ta del av goda exempel och stöd att identifiera de bästa vägarna att gå för att få en mer hållbar och effektiv energianvändning, samt metoder att överbrygga hinder på vägen. Kommunerna kom att analysera sina energibehov och sin energitillförsel med hjälp av ett verktyg som togs fram i projektet. De kunde sedan ansluta sig till initiativet Borgmästaravtalet. 

Övrigt

Energibalanser i Kalmar län

Energikontor Sydost tog fram energibalanser för Kalmar län och för alla kommuner i Kalmar län för år 2008. Energibalanserna finns att läsa på Länsstyrelsens i Kalmar län webbplats.

Photo for change

Photo for change – en fototävling 2012 med temat energiomställning och uppfinningsrika satsningar, med fokus på människor och ”Hållbar livsstil”.
Tävlingen var öppen för alla fotointresserade, både amatörer och proffs. I juryn satt tre välkända fotografer, bland annat den välkända fotografen Mattias Klum. Förstapris var en resa till Italien, med goda möjligheter till fotografering. 
Utvalda bilder ställdes ut på fotoutställning i Bryssel, på flera platser i Europa samt i Sverige. Dessutom publicerades de i en fotokatalog.

Länkar

2014-12-16 Artikel om effekter från projektet 

 

Läs mer om Borgmästaravtalet

 
Broschyr om Borgmästaravtalet – Grundläggande utsläppsinventering & Åtgärdsplan för hållbar energi Från strategi till handling!

 

Jämförelse mellan Borgmästaravtalet och Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd
 
Andra projekt i Sydost som stöttar kommuner som vill ansluta sig till Borgmästaravtalet :
Ennereg - Blekinge län
Come2COM - Borgmästaravtalet i Kronobergs och Jönköpings län
Engage - Växjö kommuns affischkampanj med klimat- och miljölöften