SEP - Sustainable Energy Planning

Effektivare energiplanering och stöd till regionala nätverk

Syfte

Nordsjöprojekt som stöder initiativ och nätverk som syftar till att utveckla hållbar kommunal energiplanering.

Projektperiod

september 2009 till december 2012

Projektets hemsida

http://www.northseasep.eu/

SEP är ett projekt med länderna i Nordsjöregionen som partner. Det övergripande syftet är att stärka Kronoberg som uthållig och konkurrenskraftig region genom att öka andelen förnyelsebara bränslen och energieffektivisering i byggnader. Detta ska åstadkommas genom effektivare energiplanering genom att projektet utvecklar metoder och verktyg för energiplaneringen. Projektet kommer också att stödja regionala nätverk i Kronobergs olika kommuner och utbildningsinsatser. 

Energikartan för Kronobergs län visar hållbara energianläggningar av olika slag och deras geografiska placering. Läs mer och titta på kartan här.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Förutom det svenska arbetet i Kronobergs län finns också en svensk samverkanspartner i Varberg för arbetet i Halland. 

Övriga partner kommer från Skottland, Belgien, Holland, Tyskland och Danmark. 

Med finansiering från