ENCLOSE

Energismart stadslogistik i kulturhistorisk miljö

Syfte

Energieffektiva logistiklösningar i små och medelstora historiskt intressanta städer.

Projektperiod

maj 2012 till oktober 2014

Projektets hemsida

http://www.enclose.eu/content.php?lang=se

Genom att sprida kunskaper om de mest energieffektiva logistiklösningarna inom godstransporter för små och medelstora städer så bidrog Enclose till att skapa energieffektiva och hållbara logistiklösningar i historiskt intressanta stadsmiljöer.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,
fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Bakgrund

Innovativa stadslogistikprojekt har redan genomförts i många europeiska huvudstäder och större städer, t.ex. Barcelona, Berlin, London, Paris. Vid projektets tidpunkt hade dock små och medelstora historiska städer generellt inte kunnat följa dessa exempel, eftersom de var tvungna att möta och övervinna betydande hinder, ofta relaterade till deras storlek. Hinder kunde vara brist på resurser, professionell expertis, och för liten omfattning av distributionsverksamheten för att effektivt kunna anta och genomföra lämpliga planer och åtgärder i riktning mot en hållbar stadslogistik.

Det fanns ändå en utveckling i många av Europas historiska städer, inspirerade av vad som har uppnåtts på annat håll, om behovet av att övervinna dessa hinder och ta itu med konsekvenserna av miljöförstöring på den historiska miljön och livskvalitén för sina medborgare. Att leverera hållbar stadslogistik till små och medelstora historiska städer i praktiken kräver dock vägledning om vad som är möjligt, vilket var det övergripande syftet bakom ENCLOSE projekt.

Övrigt

Den 7 april 2014 hölls en öppen konferens i Växjö för trafikforskare, trafikplanerare, logistikföretag och partner i projektet. Syftet var att sprida kunskaper om logistiklösningar i stadskärnor. Föredragande var representanter för VTI, European Energy Agency, Trafikverket, några intressanta städer och ENCLOSE.