Till Havs!

Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge

Syfte

Information om regionala affärsmöjligheter i samband med utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Projektperiod

juni 2015 till maj 2016

Projektets hemsida

http://vindkrafttillhavs.se/

Den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten innebar nya affärsmöjligheter för de regionala företagen och nya möjligheter till utveckling och tillväxt hos dem och i regionen. För de regionala företagen var den havsbaserade vindkraften en ny bransch. Det fanns därför ett behov av information och kunskap om var i värdekedjan deras erbjudande skulle vara relevant.

Projektets uppgift blev att under 2015 och 2016 informera de regionala företagen om vindkraftsprojektens utveckling och vilka affärsmöjligheter som finns och vilka tjänster som skulle komma att behövas.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Projektet drevs av Sölvesborgs kommun i samverkan med Energikontor Sydost och företagarnätverket Tech Network med stöd från Energimyndigheten, Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge.

 

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsydost.se

Bakgrund

Utanför Blekinges kust planeras tre stora vindkraftsparker vart och ett representerar investeringar i mångmiljard klass. Enbart Bleking Offshore förväntas generera 200 – 300 direkta arbetstillfällen under den 5 - 7 år långa byggperioden. Under de 25 år parken kommer att vara i drift skapas ytterligare minst 160 arbetstillfällen för drift och underhåll. Utöver direkta arbetstillfälle bedöms att minst lika många indirekta arbetstillfällen kommer att skapas. Det strategiska läget gör att det finns stora affärsmöjligheter för regionens företag genom att bli underleverantörer.

Den kompetensuppbyggnad och erfarenhet som de regionala företagen får genom dessa uppdrag stärker deras konkurrenskraft och öppnar möjligheter för ytterligare nationella och internationella affärer. Detta under förutsättning att det lokala och regionala näringslivet engageras.