Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Stöd för KOmmunal SAmordnad VArudistribution

Syfte

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution erbjuder stöd, vägledning och kostnadsfri kompetensutveckling till Sveriges kommuner.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2018 till december 2020

Projektets hemsida

http://www.samordnadvarudistribution.com/

Nationellt centrum för samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

Nationellt centrum drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Skåne som tillsammans har många års erfarenhet av att införa, driva och utveckla samordnad varudistribution i svenska kommuner. Under 2019 och 2020 erbjuder Nationellt centrum en kostnadsfri utbildning på olika platser i landet. Kursen består av tre workshopdagar och vägleder en kommun i att ta fram en förstudie med en kostnads-nyttoanalys som politiskt beslutsunderlag.

För kommuner som ska införa samordnad varudistribution har nationellt centrum en beprövad struktur och modell. Här erbjuds kommunen ett skräddarsytt stöd där projektledaren får stöttning och support under hela implementeringsfasen fram till skarp drift.

Nationellt centrum har en viktig uppgift att med vidareutbildning hjälpa kommuner att säkerställa kompetensen för ny personal. Utvecklingsarbete sker också i dialogmöten där medlemskommuner träffas 3 gånger per år och diskuterar aktuella teman.

Kontaktperson

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Hanna Everling,
Kommunikatör/projektledare


Tel. 0709-216055,
hanna.everling@energikontorsydost.se

Bakgrund

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantören till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar t.ex. CO2-utsläpp samt trängsel i stadskärnan och runt känsliga enheter som exempelvis skolor och dagis. Det bör därför ligga i kommunernas intresse att dessa transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Dessutom ger en samordning fler fördelar bland annat ökad konkurrens, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet.

Ställer man även miljökrav på fordonen och ruttoptimerar flödet finns möjlighet att ytterligare minska transportsträckan och därmed utsläppen

Länkar

Ladda ner informationsbladet 

Vill du bli medlem i Nätverket? Ladda ner medlemsblanketten