BiogasSamverkan SydVäst

Samarbete mellan biogasnätverk i Södra Sverige för ökad biogasproduktion

Syfte

Att facilitera dialog inom hela biogasens värdekedja, vilket ska bidra till hållbara arbetsmodeller och kunskapshöjning om biogasens outnyttjade potentialområden.

Projektperiod

januari 2023 till maj 2024

Inom BiogasSamverkan SydVäst samarbetar biogasnätverk i sydvästra Sverige för en ökad biogasproduktion för att möta upp behovet av fossilfria bränslen och råvaror för en grön omställning, inte minst av industriföretag i denna geografi. Projektet kommer att facilitera dialog inom hela värdekedjan – från lantbruket och andra substratägare till slutkund och bidra till hållbara affärsmodeller.

 

Vi kommer att jobba med matchmaking och facilitering av biogasinitiativ samt kunskapshöjning kring biogassubstrat som i dagsläge är underutnyttjad men som utgör en stor potential. Projektet ska utveckla möjligheterna och ta sig an utmaningar som lyftes i en intressentdialog i samband med den potentialstudie för Västra Götaland, Halland och Skåne som presenteras i april 2022.

 

Projektet bidrar även till ökad värdeskapande och cirkularitet inom lantbruket samt ökad försörjningstrygghet med biogödsel som kan ersätta importerad, fossil handelsgödsel.

Kontaktperson

Sabine Täuber,
Projektledare


Tel. 070-306 24 09,

sabine.tauber@energikontorsyd.se

Projektet finansieras av Region Skåne, Region Halland, Västra Götalands Region, Länsstyrelsen i Skåne och nätverket Biogas Syd.

Bakgrund

Projektet bygger vidare på aktiviteter som samma konsortium genomfört under 2022

Bland annat har en potentialstudie för biogassubstrat i Skåne, Halland och Västra Götaland genomförts av RISE i uppdrag av Biogas Väst, Biogas Syd och Högskolan i Halmstad. Länk

Övrigt

I projektet samverkar Biogas Syd, Biogas Väst, Högskolan i Halmstad och Länsstyrelsen i Skåne.

 

Övriga kontaktpersoner:  

Marie Mattsson (Halland); marie.mattsson@hh.se

Bo Ramberg (Västra Götaland) 

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne; Johannes.Elamzon@lansstyrelsen.se