Kerstin Eriksson

Projektledare


Arbetar med lärande för hållbar utveckling.Tel. 070-620 83 07
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

"Det är viktigt för mig att jobba för undervisningens koppling till nationella och internationella mål och strategier för hållbar utveckling."

Det här arbetar Kerstin med

Verkar för att lyfta och tydliggöra utbildningens och lärandets betydelse för en hållbar samhällsutveckling, regionalt och nationellt, enligt skolans läroplaner och de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030. Detta genom kontakter och nätverksbyggande med regionala och nationella aktörer för hållbar utveckling, forskning, myndigheter och departement. Deltar också i andra projekt med fokus på beteendeförändringar och strategisk regional utveckling.


Sitter på kontoret i Oskarshamn

Bakgrund

Har jobbat med energifrågor sedan snart 30 år med början inom kärnkraftsbranschen för att därefter ta ett helhetsperspektiv kring energi som en viktig del och en utmaning för en hållbar samhällsutveckling. Arbetet med att påverka allmänhet och beslutsfattare har skett både som tjänsteman och som politiker.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2003.