Pierre Ståhl

Projektledare


Arbetar med förnybar energi och cirkulär ekonomi.Tel. 070-688 75 20
pierre.stahl@energikontorsydost.se

"Jag har arbetat med vindkraft de senaste 8 åren och vill gärna fortsätta med förnybar energi. Sverige har mycket bra förutsättningar att uppnå 100% förnybar elproduktion och även exportera el till våra grannländer. Att arbeta på ESS ger mig möjligheter att vara med och medverka till denna omställning."

Det här arbetar Pierre med

Projekt som syftar till att öka kunskapen om förnybar energi och dess tillämpning, främst med fokus på vindkraften och dess värdekedja samt solenergi.


Sitter på kontoret i Växjö

Bakgrund

Civilingenjör inom maskinteknik. De senast 8 åren har jag arbetat med vindkraft som projektör och konsult. Har erfarenhet av hela kedjan från tillståndsprocessen till idrifttagna vindkraftverk. Arbetade innan dess 15 år på "Fläkten" i Växjö med stora axialfläktar till kraftverk, tunnlar mm.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2015.