Elsa Magnusson

Studentmedarbetare


Stöttar Energikontor Syd i många av de pågående projekten.Tel. 070-306 76 65
elsa.magnusson@energikontorsyd.se

"Jag jobbar på Energikontor Syd för att det är en fantastisk möjlighet att få en inblick i, samt vara en del av, det lösningsorienterade arbetet med energi- och klimatfrågor."

Det här arbetar med

Som en del i att bredda kunskap, erfarenhet och kompetens arbetar Elsa i många av våra projekt, parallellt med sina heltidsstudier.


Sitter på kontoret i Lund

Bakgrund

Elsa genomför nu sin master i tillämpad klimatstrategi vid Lunds universitet där hon våren 2023 gör sitt exjobb åt Energimyndigheten och utreder frågor som kopplar till markanvändning, social acceptans och samexistens. Elsa har sedan tidigare en kandidatexamen i ’Hållbar energiomställning - Hållbarhet och ledarskap’ vid Uppsala universitet (Campus Gotland).


Anställd sedan 2022.