Maria Heudorf

Projektledare


Stöd till utveckling av strategiskt energi- och klimatarbeteTel. 073-381 09 59
maria.heudorf@energikontorsyd.se

Det här arbetar med

Arbetar annat med att stötta kommuner i utveckling av laddinfrastrukturstrategier, övergripande klimatstrategier och handlingsplaner.


Sitter på kontoret i Kalmar

Bakgrund

Maria har en MBA inom ” Leadership and Management in International Contexts” Arbetat som egenföretagare med uppdrag inom projektledning, utvärdering/följeforskning, förändrings- och processledning inom olika typer av organisationer.


Anställd sedan 2022.