Interreg Europe – erfarenhetsutbyte inom Europa

Publicerad: 2022-03-22


Utlysning från Interreg Europe-programmet. Deadline 31 maj 2022.

Interreg Europe – erfarenhetsutbyte inom Europa

Information

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med regional utveckling. 

 

Ansök senast 31 maj.

Interreg Europe programmet har följande ämnen som alla bidrar till EU:s måL: 

  • Smartare Europa 
  • Grönare Europa 
  • Mer uppkopplat Europa 
  • Mer socialt Europa 
  • Europa närmare medborgarna 
  • Bättre samarbetsstyrning 

 

Vem kan söka

Aktörer inom Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, främst offentlig sektor, men även andra aktörer kan medverka.  

 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker på interregeurope.eu 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

 Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat