Core projects/ större projekt Östersjöprogrammet

Publicerad: 2022-01-24


Utlysning från Interreg Östersjö-programmet. Deadline 26 april 2022.

Core projects/ större projekt Östersjöprogrammet

Information

Interreg Östersjöprogrammets stödjer insatser som arbetar för en hållbar och innovativ Östersjöregion genom fyra prioriteringar som handlar om: 

  • innovativa samhällen 

  • hållbar vattenförvaltning 

  • energiomställning 

  • samverkande förvaltning 

 

Deadline 26 april 2022.

Programmet vill verka för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man arbetar även för ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom att fokusera på cirkulär ekonomi, energiomställning och hållbar mobilitet. 

 

Core-projekt: det här är det huvudsakliga verktyget som tagits fram inom Östersjöprogrammet. Inom Core-projekten förväntas man förbereda, testa och överföra praktiska och hållbara lösningar för den utmaning man siktat in sig på, som måste matcha Östersjö programmets mål. Projekten väntas pågå cirka 36 månader och innehålla piloter där man testar olika lösningar.


OBS! Inom programmet går det även att ansöka för små projekt.

 

Vem kan söka?

Offentliga aktörer från lokal, regional och nationell nivå, forskningsinstitutioner och universitet, myndigheter, intresseorganisationer, NGO:s och privata företag kan delta i projekt och få stöd av programmet.  Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd. 

 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker på interreg-baltic.eu

 

Om Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram runt Östersjön. Det övergripande målet är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Hela Sverige omfattas av programmet.  

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

 

Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

 

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

7 artiklar hittades

Se alla poster inom temat