Små projekt Östersjöprogrammet

Publicerad: 2022-01-24


Utlysning från Interreg Östersjö-programmet. Deadline 30 mars 2022.

 Små projekt Östersjöprogrammet

Information

Interreg Östersjöprogrammets stödjer insatser som arbetar för en hållbar och innovativ Östersjöregion genom fyra prioriteringar som handlar om: 

  • innovativa samhällen 

  • hållbar vattenförvaltning 

  • energiomställning 

  • samverkande förvaltning 

 

Ansök senast 30 mars 2022. 

Programmet vill verka för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man arbetar även för ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom att fokusera på cirkulär ekonomi, energiomställning och hållbar mobilitet. 

 

Små projekt har en något enklare ansökningsprocess och mindre budget än sk Core-projekt. Inom små-projekten förväntas man bygga nätverk och samarbeten inom den utmaning man siktat in sig på, som måste matcha Östersjö-programmets mål Små projekt får sträcka sig över  24 månader och har en total max.budget på 500.000€/projekt.  

 

Vem kan söka?

Offentliga aktörer från lokal, regional och nationell nivå, forskningsinstitutioner och universitet, myndigheter, intresseorganisationer, NGO:s och privata företag kan delta i projekt och få stöd av programmet. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.
 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker på interreg-baltic.eu 

 

Om Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram runt Östersjön. Det övergripande målet är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Hela Sverige omfattas av programmet.  

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

 

Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

7 artiklar hittades

Se alla poster inom temat