Det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna

Publicerad: 2022-01-24


Utlysning från ERUF Småland med Öarna. Deadline 1 april 2022.

Det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna

Information

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen. Särskild vikt läggs på små och medelstora företag. Projekten ska bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling.  

 

Deadline 1 april 2022.

Programmet är inriktat mot fyra insatsområden och denna utlysning är inriktad mot samtliga: 

1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 
2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT (Informations- och Kommunikationsteknik) 
3: Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser 
4: Att främja hållbara transporter  
Insatserna inom ramen för programmet fokuserar på förnybara bränslen, effektivare energianvändning och samhällsplanering, inklusive beteendepåverkan. Insatserna ska stödja utveckling, spridning och användning av metoder/modeller och öka kunskapen inom dessa områden. 

 

 

Utlysningen är öppen för förstudier samt för internationellt samarbete, sk transnationell komponent. Projekten ska koppla an till innehållet för kommande Regionalfondsprogram för Småland och Öarna 2021-2027:
 

  • Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik, dra nytta av digitaliseringens fördelar för invånare, företag, forskningsorganisationer och offentliga myndigheter.  

  • Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap. 

  • Främja energieffektivitet och främja förnybar energi, utveckla smarta energisystem, nät och lagring, eller främjar tillgång till vatten och en hållbar vattenförvaltning.
     

Vem kan söka?

Aktörer inom Kalmar och Kronobergs län, tex företag och ekonomiska föreningar, universitet, regioner, kommuner och statliga myndigheter.
 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker på Tillväxtverkets hemsida.

 

Om ERUF

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att förbättra levnadsstandarden i de minst gynnade regionerna.  De svenska regionala utvecklingsfonderna är fördelade på 8 NUTS-områden där Småland med Öarna innefattar Jönköping, Gotland, Kalmar och Kronobergs län, och Skåne Blekinge om fattar Skåne respektive Blekinge län. De svenska ERUF-medlen förvaltas av Tillväxtverket.  

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

 

Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

7 artiklar hittades

Se alla poster inom temat