Nordsjöprogrammet - småskaliga projekt samt intresseanmälan för större projekt

Publicerad: 2021-12-06


Utlysning från Interreg North Sea Region

Nordsjöprogrammet - småskaliga projekt samt intresseanmälan för större projekt

Informaiton

Inom Nordsjöprogrammet kan man söka småskaliga projekt som är kortare och har en mindre budget än de storskaliga projekten. Småskaliga  projekt kan ha en maximal projektlängd på 18 månader, 500 000 € i total budget och ett partnerskap med tre till sju partners. 

 

Deadline 7 mars 2022 

Man kan söka för projekt inom följande tematiska områden:  

  • Robusta och smarta ekonomier (FOI och smart specialisering) 

  • Grön omställning 

  • Resilient klimat 

  • Bättre samarbetsstyrning 

 

Ansökningsförfarandet för småskaliga projekt är något förenklat jämfört med ansökningsprocessen för de storskaliga projekten. De storskaliga projekten har en ansökningsprocess uppdelat i två steg. Vill man söka medel för ett storskaligt projekt börjar man med att lämna in en intresseanmälan som kallas ”Expression of Interest” som utvärderas av programsekretariatet. Om den får godkänt kan den utvecklas vidare till en fullständig ansökan (med deadline 22 april 2022).

 

Vem kan söka

I Sverige kan aktörer i Skåne, Västra Götaland samt Kronobergs län söka. Norge, Danmark samt delar av Tyskland, Nederländerna, Belgien.  

 

Läs mer detaljer om utlysningen på northsearegion.eu

 

Om Interreg Nordsjöprogrammet 

Interreg North Sea Region-programmet finansierar samarbete över gränserna för att stimulera en grönare, mer hållbar framtid för de 60+ miljoner medborgare som bor i Nordsjöregionen.Stödet möjliggör partnerskap för att testa nya idéer och möta gemensamma utmaningar i Nordsjöregionen. 

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering.

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 

 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat