Stöd för projektinitiering i Östersjöprogrammet

Publicerad: 2021-11-22


Utlysning från Svenska Institutet

Stöd för projektinitiering i Östersjöprogrammet

Svenska institutet utlyser medel inom stödformen ”Projektinitiering”. Projekten ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Vidare ska ett projekt också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen. Svenska organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Deadline 2022-02-15

 

Vem kan söka: Aktörer i Sverige. 

Läs mer detaljer om utlysningen här.

 

Om Svenska Institutet: Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde.  Ett projekt måste omfatta partnerskap med minst tre länder från något av följande: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och Ukraina. 

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat