Utveckla stödmekanismer för energikooperativ/energigemenskaper

Publicerad: 2021-09-17


Utlysning från Life Clean Energy Transition

Utveckla stödmekanismer för energikooperativ/energigemenskaper

Information:  

Life Clean Energy Transition-programmet är öppet för projektidéer som ska stötta samverkan mellan kommuner och regionala myndigheter och energikooperativ för att förenkla och utveckla energikooperativ-initiativ, eller som vi också kallar det - energigemenskaper. Småskaliga initiativ i kooperativ form är ett viktigt bidrag till lösningen på omställningen av energisystemet i Sverige till mer förnybar energi. Läs mer om energigemenskaper

 

Deadline 12 januari 2022.

Projekten kan handla om att kommuner samarbetar med medborgardrivna initiativ för utvecklingen av energigemenskaper. De kan också handla om att utveckla service för att stötta utveckling av energigemenskaper i form av kunskapshöjande åtgärder, skapa samverkan mellan olika aktörer i värdekedjan, klustra ihop många olika små energiprojekt för att stötta utveckling mot en kommersiell marknad etc. 

 

Vem kan söka: Kommuner, regioner, energikontor, företag och NGO (icke statliga organisationer) och projektet måste bestå av ett samarbete med minst tre partners från tre olika EU-länder.  
 

Läs mer om utlysningen på ec.europa.eu 

 

Om Life 

Life-programmet är EUs stora program som specifikt är riktat till miljö- och klimatåtgärder. Programperioden 2021-2027 har kompletterats med delen ”Övergång till ren energi”, där specifikt projekt på temat energi och klimat kan söka medel. Finansieringsnivån på övergång till ren energi är 95%, andra delar har lägre finansieringsnivå. Naturvårdsverket är ansvarigt kontakt för programmet i Sverige.  

  

Life-programmet är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida  

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat