Stöd för energiomställningsplaner och strategier i kommuner och regioner

Publicerad: 2021-09-08


Utlysning från Life

Stöd för energiomställningsplaner och strategier i kommuner och regioner

LIFE-2021-CET-LOCAL Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions 

Deadline 12 januari 2022

Information

Här finns möjlighet att söka medel för att stötta kommuner och regioner med nödvändig kunskap för att ta fram hållbara planer och strategier för energiomställningen.

 

För att framgångsrikt kunna stötta den offentliga sektorn att nå energi- och klimatmålen måste strategierna och planerna vara etablerade, sektorsövergripande och anpassade för lämplig innovations- och ambitionsnivå och det geografiska sammanhanget.  Kommuner och regioner är en avgörande hävstång för EU för att CO2-målen ska nås till år 2050, och därför är de förpliktade att driva energiomställningen inom sitt rådighetsområde. Idag saknas ofta kapacitet att driva detta arbete, speciellt i mindre kommuner, men även kommuner och regioner som redan har planer behöver anpassa dessa till de nya målen och finna mer ambitiösa åtgärder, tex genom att använda koldioxidbudgetar, öronmärka och spåra resurser för klimatåtgärder i de kommunala budgetarna etc. 

 

En viktig utmaning är en holistisk energiplanering för att ta ett helhetsgrepp vid översiktsplanering för att ta hänsyn till energiomställningen. 

Utlysningen söker projektidéer som ger tekniskt stöd till kommuner och regioner för att utveckla ambitiösa planer för energiomställning i linje med EU:s mål. 

 

Vem kan söka

Kommuner, regioner, energikontor, företag och NGO (icke statliga organisationer) och projektet måste bestå av ett samarbete med minst tre partners från tre olika EU-länder.

 

Läs mer om utlysningen på ec.europa.eu

 

Om Life

Life-programmet är EUs stora program som specifikt är riktat till miljö- och klimatåtgärder. Programperioden 2021-2027 har kompletterats med delen ”Övergång till ren energi”, där specifikt projekt på temat energi och klimat kan söka medel. Finansieringsnivån på övergång till ren energi är 95%, andra delar har lägre finansieringsnivå. Naturvårdsverket är ansvarigt kontakt för programmet i Sverige. 

 

Life-programmet är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida 

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat