Vindenergi i den naturliga och sociala miljön

Publicerad: 2021-07-02


Utlysning från Horisont Europa.

Vindenergi i den naturliga och sociala miljön

HORIZON-CL5-2021-D3-03-05 Wind energy in the natural and social environment

Förnybar energiteknik kommer alltid att finnas i de europeiska medborgarnas liv, och det är därför viktigt med en harmonisk samexistens. Vindkraftverk är särskilt mottagliga för NIMBY-effekten (Not In My BackYard), och möter motstånd trots att de är en högpotential ren energikälla. För att uppnå de europeiska målen för klimatneutralitet krävs särskilda åtgärder i detta sammanhang för att säkerställa att stora vindkraftverk bibehåller låg miljöpåverkan och får mer folkligt stöd. Ett särskilt fokus bör ligga på hur man bäst samverkar med olika delar av samhället för att identifiera åtgärder för samexistens.

 

Projekten förväntas bidra till följande resultat:

  • Utveckla och främja användningen av modelleringsverktyg och objektiv helhetsbedömning för realistisk djupgående analys av kumulativa effekter av vindinstallationer på miljön och på lokalt plan.
  • Utveckla riktlinjer för att öka energigemenskaper för vindkraft och landanläggningar på land eller till havs, främja en harmonisk samexistens mellan lokalbefolkningen, andra sektorer (t.ex. fiske, turism) och vindkraftsparkerna.
  • Förverkliga uppsökande aktiviteter för att främja social medvetenhet och engagemang för vindkraft, och utveckla riktlinjer för deltagande processer inom vindkraftsutveckling för att uppnå interaktiva och ömsesidigt värdehöjande resultat;
  • Underlätta både identifieringen av framtida områden för utplacering, särskilt vindkraftparker till havs, och samtycke.

Läs mer om utlysningen

Deadline 2022-02-23

 

Horisont Europa är EU:s stora innovation och forskningsprogram, som framför allt finansierar Europas forskning och innovation utveckling. Förutom det så erbjuder programmet kunskaps och erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom och utanför Europa. Horizon Europe är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle. Läs mer på Vinnovas hemsida.

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat