Stödja konsumenternas agerande på energimarknaden och vägleda dem som prosumers, energigemenskaper mm.

Publicerad: 2021-07-02


Utlysning från Horisont Europa. Deadline 26 april 2022.

Stödja konsumenternas agerande på energimarknaden och vägleda dem som prosumers, energigemenskaper mm.

HORIZON-CL5-2022-D3-01-08 Supporting the action of consumers in the energy market and guide them to act as prosumers, communities and other active forms of active participation in the energy activities

 

I utlysningen söks projekt som kopplar samman medborgare, teknik, reglering och marknader. Vägen mot energiomställningen har banat väg för en ny, mer aktiv roll för konsumenter och så kallade energigemenskaper på elmarknaden. Innovativa verktyg och skräddarsydda lösningar bör därför utvecklas och testas för att fullt ut möjliggöra ny typ av interaktioner mellan medborgarna som konsumenter, prosumers och (medlemmar av) energigemenskaper och främja deltagande på energimarknaderna (särskilt el).

 

Projekten förväntas utveckla verktyg som stöttar detta tex med hjälp av lämpliga digitala plattformar som sätter medborgarna i direktkontakt med varandra, leverantörer och andra inblandade marknadsintressenter och för att öka kundernas tillfredsställelse och deltagande. Dedikerade demoanläggningar förväntas utvecklas för att demonstrera användningen av dessa interaktiva verktyg för att bidra till optimering i realtid av de distribuerade energiresurserna och som underlättar av investeringsbeslut på hushålls- eller samhällsnivå för förnybar energi och efterfrågestyrda system. För att få acceptansen av olika energitekniker i samhället bör demoanläggningarna bygga på socioekonomiska grunder för att ta hänsyn till den sociala och beteendemässiga dimensionen i designfasen, även avseende säkerhetsfrågor för elsystem.

 

Projekten förväntas bidra till att öka förståelsen för konsumenternas beteende (t.ex. genom att förstå hur de ger efterfrågeflexibilitet så nära realtid som möjligt). De bör också sträva efter att skapa innovativa verktyg och skräddarsydda lösningar för att stärka prosumers, för att hjälpa dem att förverkliga energigemenskaper och slutligen bana väg för energiomställningen. 

 

Lösningar som utvecklas förväntas vara så replikerbara som möjligt och demonstreras på olika geografiska platser i olika medlemsstater som representerar mycket olika sociala och ekonomiska situationer. Dessutom bör administrativa hinder och möjliga lösningar vara en del av projekten.

Läs mer om utlysningen

Deadline 2022-04-26

Horisont Europa är EU:s stora innovation och forskningsprogram, som framför allt finansierar Europas forskning och innovation utveckling. Förutom det så erbjuder programmet kunskaps och erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom och utanför Europa. Horizon Europe är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle.

 

Läs mer på Vinnovas hemsida.

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat