Åtgärder för en vidgad marknad för förnybar energi

Publicerad: 2021-07-02


Utlysning från Horisont Europa

Åtgärder för en vidgad marknad för förnybar energi

HORIZON-CL5-2021-D3-02-03 Market Uptake Measures of renewable energy systems

Utlysningen efterlyser projekt som bidrar till att underlätta ett brett utnyttjande av förnybar energi inom energi-, industri-, och bostadssektorn, för att ge en ökad andel förnybar energi till år 2030. Dessutom ska projekten bidra till

  • en grund för beslutsfattare och intressenter att driva en pilotik och utveckling som har en god kunskap om förnybar energi och analysera marknadskrafter inom området.   
  • bidra till utvecklingen av marknader och dess finansiella raramverk för att dessa ska fungera effektivt och incitamentskompatibelt samtidigt som de rymmer stora andelar förnybara energikällor.
  • öka samhällets acceptans av anläggningar och installationer för förnybar energi genom vetenskapligt grundade bevis och verktyg som hanterar missuppfattningsfenomen hos medborgarna. 

 

Projekten förväntas utveckla lösningar antingen för hela marknaden för förnybar energi eller med fokus på en specifik energisektor, såsom el, värme, kyla eller förnybara bränslen. Projekten kan också ta itu med frågor inom en specifik geografisk region, såsom stads- och stadsområden

Läs mer om utlysningen

Deadline 2022-01-05

Horisont Europa är EU:s stora innovation och forskningsprogram, som framför allt finansierar Europas forskning och innovation utveckling. Förutom det så erbjuder programmet kunskaps och erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom och utanför Europa. Horizon Europe är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle. Läs mer på Vinnovas hemsida.

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat