Ökad kunskap om digitaliseringen kopplad till lokala energi-ekosystem

Publicerad: 2021-06-24


Utlysning från Horisont Europa

Ökad kunskap om digitaliseringen kopplad till lokala energi-ekosystem

Bild av Gerd Altmann från Pixabay.

HORIZON-CL5-2021-D3-02-11 Reinforcing digitalisation related know how of local energy ecosystems

 

Utlysningen riktar sig till utmaningen att öka kompetensen inom energirelevant digital teknik i syfte att främja ett hållbart energisamhälle. Dels förväntas projekten ta fram ett utbildningsprogram inom energirelevant digital teknik och dels skapa nätverk av parter som är intresserade av gå samman i offentlig upphandling av digitala tjänster.

 

Det kan till exempel vara verktyg för städer att delta i marknader för energiflexibilitet som är kompatibla med sådant som redan är på plats, tex smart city plattformar. Det kan också handla om utveckling av energi-communities. 

Horisont Europa är EU:s stora innovation och forskningsprogram, som framför allt finansierar Europas forskning och innovation utveckling. Förutom det så erbjuder programmet kunskaps och erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom och utanför Europa. Horizon Europe är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle.

Läs mer på Vinnovas hemsida.

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat