Förbered projekt inför kommande EU-programperiod i Skåne-Blekinge

Publicerad: 2021-06-21


Utlysning från Tillväxtverket, område Skåne-Blekinge

Förbered projekt inför kommande EU-programperiod i Skåne-Blekinge

Förstudiemedel för att lägga grunden till ett större EU-projekt under perioden 2021–2027. En förstudie är en mindre, förberedande projekt där man kan undersöka hur ett projekt kan genomföras inom strukturfondsprogrammet. Förstudien kan till exempel finansiera en rapport, eller forma ett partnerskap om det är flera aktörer som vill driva projekt tillsammans.

 

Förstudien ska vara inriktad till någon av insatsområdena i programmet där till exempel insatsområde 3 ”koldioxidsnål ekonomi” kan vara intressant ur ett energiperspektiv. Förstudien kan också vara riktad till utkastet för det kommande Skåne- Blekinge programmet för 2021–2027 där det politiska målet nr2 är ”ett grönare och koldioxidsnålare Europa” och ska bland annat främja energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi samt främja en övergång till en cirkulär ekonomi.

 

Utlysningen är begränsad till projekt i Skåne och Blekinge län. 

Utlysningen är öppen till 14 januari 2022. Ansökningarna behandlas löpande. 

 

 

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Kontakta oss på Energikontor Sydost!Dekorativ illustration

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat