Industriklivet: investerings-, pilot- och demoprojekt samt förstudier

Publicerad: 2021-04-13


Utlysning från Energimyndigheten

Industriklivet: investerings-, pilot- och demoprojekt samt förstudier

Kort information

Utlysningen omfattar bidrag till förstudier samt pilot-, demo- och investeringsprojekt som har potential att bidra till följande utmaningar:

  • att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller
  • att uppnå permanenta negativa växthusgasutsläpp
     

Med växthusgasutsläpp från industrin avses processrelaterade utsläpp enligt klimatrapporteringen samt vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp. Här avses även utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser, till exempel fackling av industriella restgaser.

 

Vem kan söka

Alla aktörer som kan bidra till de ovanstående utmaningarna är välkomna att söka.

 

Läs mer om utlysningen här>

 

Öppen ansökningstid 2021

Kontakta oss på Energikontor Sydost!

Vi på Energikontor Sydost är inte bara expeter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan. 
 

Ta kontakt med oss för att bolla idéer!

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

0 artiklar hittades

Se alla poster inom temat