Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Arbetar med projektfinansiering, energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor.Tel. 0734-40 82 75 lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Läs mer om Lena

Hanna Everling

Kommunikatör/projektledare

Arbetar med extern och internkommunikation, webb och sociala medier.Tel. 0709-216055 hanna.everling@energikontorsydost.se

Läs mer om Hanna

Roger Gunnarsson

Projektledare

Arbetar med energieffektivisering och beteendefrågor. Regional utvecklingsledare och samordnare för EKR i Sydost.Tel. 070-620 83 05 roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Läs mer om Roger

Göran Gustavsson

Projektledare

Arbetar med energistatistik, strategisk energiplanering och förnybar energi, speciellt bioenergi.Tel. 0709-21 60 54 goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Läs mer om Göran

Johan Milton

Gruppchef/Projektledare

Gruppchef för projektledare. Arbetar med energieffektiva byggnader, solcellssystem och elförsörjning.Tel. 0708-10 58 00 johan.milton@energikontorsydost.se

Läs mer om Johan

Fredrik Mårdh

Gruppchef/Projektledare

Gruppchef för projektledare. Arbetar med logistik och godstransporter.Tel. 0709-21 60 50 fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Läs mer om Fredrik

Lidia Salame

Projektledare

Arbetar med energieffektivisering i fastigheter och solcellsprojekt.Tel. 070-477 66 10 lidia.Salame@energikontorsydost.se

Läs mer om Lidia