Jobba hos oss!

Vi är idag ett tjugotal anställda på fyra kontor i sydöstra Sverige; Växjö, Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn. Majoriteten av våra anställda jobbar som projektledare inom våra områden energieffektivisering, förnybar energi, hållbara transporter och strategiskt arbete. Energikontor Sydost initierar, koordinerar och genomför projekt som syftar till ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi inom alla samhällssektorer. 

Just nu söker vi dig med energikompetens 

som vill vara med och göra skillnad


Vill du vara med i vårt team och stötta hållbarhetsomställningen?  Vi driver projekt för att öka kunskap och skapa förutsättningar för omställning till mer förnybar energi och ett effektivt användande av energi - hos både företag och offentlig sektor. Vi söker nu dig som kan el- och energisystemet och som vill arbeta för förändring i samverkan med ett brett fält av branscher och sektorer. Jobbet innebär nätverkande, projektsamverkan och resor i både Sverige och Europa, men även konkreta utredningar i sakfrågor för att identifiera flaskhalsar och räta ut frågetecken på vägen mot ett hållbart energisystem.


Om vårt arbete

I våra projekt arbetar vi brett med energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv och energifrågorna omfattar energisystemets alla delar; från tillförsel, omvandling och distribution till användning av drivmedel, el, värme och kyla. Insatserna i projekten ska leda till att energiekosystemet; som förutom det tekniska systemet består av lagar, regler, styrdokument, stödsystem samt alla aktörer och deras beteende, kunskap och beslut; utvecklas så vi uppnår ett hållbart energisystem i sydost. 


Om att arbeta hos oss

Hos oss har du ett omväxlande arbete som löpande utvecklar dig och ökar din kunskap. Du kommer du att få en viktig roll som facilitator, dvs den en länk mellan olika aktörer som behövs för att skapa momentum. Du kommer att arbeta som projektledare på en strategisk nivå och arbetsuppgifterna kräver en djupare förståelse för energisystemets olika delar. Du arbetar i team men behöver självständigt, dels kunna driva kunskapsprojekt från start till slut, samverka och samarbeta samt leverera enligt avtal, dels genomföra utbildningar, seminarium, förstudier och utredningar mm. 

Vi får allt fler uppdrag och förfrågningar från våra ägare om att arbeta med projekt inom elförsörjning, elektrifiering och energieffektivisering så vi behöver bli fler medarbetare och stärka vår kompetens inom dessa områden.


Vem är du?

Dina erfarenheter och din kunskap 
Vi har alla olika styrkor som vi bidrar med till verksamheten på energikontoret, men gemensamma och viktiga motiv, kunskaper och färdigheter är att:

 • Du vill arbeta i projekt för att påverka samhället i en hållbar inriktning
 • Du är van att leda projekt och att leda, utbilda och inspirera andra 
 • Du har god social kompetens, kommunikativ förmåga, du gillar att ta initiativ och att vara flexibel.
 • Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
 • Du har förmåga att sätta dig in i våra ägares och andra aktörers behov och omsätta det i nya uppdrag, affärer och projekt.

 

För att klara av att driva och utveckla arbetet i denna tjänst behöver du också 

 • ha ingenjörsexamen eller liknande erfarenhet och kompetens inom elområdet
 • ha erfarenheter från arbete inom till exempel elkraft, energisystem eller elinstallationer

 

När vi väljer ut sökande till intervju prioriterar vi ut dig som har också kunskap och erfarenhet av arbete inom en eller flera områden inom:

 • Energisystemet som helhet
 • Förnybar energi
 • Energieffektivisering 
 • Energikartläggning, analys och energiuppföljning
 • Kartläggning och analys av miljöaspekter, klimatbelastning och klimatberäkningar
 • Elektrifiering, eleffektfrågor och flexibilitet
 • Reservkraft och beredskap
 • Vätgas

 

Har du från tidigare arbete även 

 • kontakter inom det offentliga, privata eller ideella i vår region, samt
 • erfarenheter från projektledning och arbete i EU-projekt 

kommer vi att väga in det i vår initiala bedömning inför intervju.


Om oss

Vårt uppdrag är att arbeta med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.
Vi är en opartisk organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.


Vi är 16 energikontor i Sverige och syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

 

Om anställningen

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100%, lägre anställningsgrad kan diskuteras. Månadslön.


Var ligger arbetsplatsen 
Vi har kontor i Kalmar, Växjö, Karlskrona, Oskarshamn samt ett kontor på gång i Malmö eller Lund. Vi tillämpar också distansarbetsavtal som gör det möjligt att kombinera kontorsarbetsplatsen med att sitta hemma ett par dagar i veckan. 

 

Välkommen med din ansökanDekorativt element

Det är semestertider så vi svarar dig så snart vi har möjlighet. 

 

 • Mejla din ansökan senast den 31 augusti 2022 till ewa.jonasson@energikontorsydost.se
 • Skriv ”Ansökan Projektledare energi” i ärenderaden. 
 • Bifoga personligt brev och cv, berätta om din nuvarande tjänst/uppdrag och relevanta utbildningar och tidigare erfarenheter. Skriv gärna din bostadsort alternativt vilket kontor som blir aktuellt tjänsteställe. Ange när du som tidigast kan påbörja en ny tjänst.
 • Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan. 

 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta 

 

Fackliga representanter

 

 

Exempel på arbeten vi gör på på Energikontor Sydost

Rapport Elförsörjning i Kronoberg (2022)

Rapport Elförsörjning - så ser läget ut i Blekinge (2021)

Debattartikel Låt energieffektivisering underlätta elektrifieringen (2021)

Energikontorets expertis är ofta efterfrågad i olika sammanhag - se lista på remisser vi svarat på.

 


Spontanansökningar

För spontanansökningar, maila Christel Liljegren.

 

Personuppgiftsskydd

I och med att du mailar din ansökan till oss samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i syfte att matchas mot eventuellt kommande lediga tjänster hos Energikontor Sydost AB. Dina uppgifter kommer att raderas efter 1-2 år. Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Energikontor Sydost. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. För att begära ut dina personuppgifter, skicka ett brev till Energikontor Sydost AB, Smedjegatan 37, 352 46 Växjö.