Inför Bioenergidagen 2017

 

29 november är det dags för den årliga Bioenergidagen i Växjö, under vilken vi tar upp aktuella bioenergifrågor. 
 

I år har vi valt att dela in dagen i fyra olika teman, med speciellt fokus på:
- två exempel på produktion av bioolja/biodrivmedel 
- EUs politiks påverkan på bioenergibranschen
 
Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan. 

 

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Bioenergigruppen i Växjö.


Se inbjudan med program

 

För frågor kontakta Göran Gustavsson 0709 – 21 60 54.