Innovativt mobility management

Innovativa transportlösningar för landsbygd

 

Tågpendling

Buss &

samåkning

Cykel Bilpool Buss

 

Samåkning som ett komplement till kollektivtrafiken

Landsbygdens kollektivtrafik är ofta sämre anpassad till arbetspendling än vad som är fallet i större tätorter. Därför reser merparten av de anställda med egen bil till arbetet.

I det här delprojektet undersöker vi om inte kollektivtrafiken kan anpassas till behovet hos Scanias anställda som pendlar mellan Kalmar och Oskarshamn. Bl.a. har Kalmar Länstrafik satt en matarbuss som kör från hållplatsen vid Folkets Park till Scania under testperioden. De som vanligtvis pendlar med bil till jobbet erbjuds har erbjudits att åka kollektivt under en period. För att effektivisera arbetspendlingen och kunna erbjuda alternativ för dem som arbetar skift, har de även fått testa ett mobilt samåkningssystem som komplement till kollektivtrafiken. Delprojektet inleddes och avslutades med en resvaneundersökning. På så sätt har vi velat få fram förslag till förbättringsåtgärder. Resultaten går att läsa i dokumentet på hemsidan.

Vi samarbetar med Kalmar Länstrafik i projektet.

     Kontakta mig
     för mer information

 

     Hannele Johansson

     Projektledare

 

     Tel. 0734-19 91 81
     E-post

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till projektets förstasida

 

 

 


Rapport 2014-10-15
Resvaneundersökning Oskarshamn

Energikontor Sydost har låtit genomföra en resenärsundersökning bland anställda på Scania i Oskarshamn, som pendlar till och från arbetet mellan Kalmar och Oskarshamn.

 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur:

-  man kan underlätta för fler anställda vid Scania att åka kollektivt och/eller samåka till arbetet

-  samt att i en uppföljande intervju efter ett genomfört testresenärsprojekt, följa upp detta
 

Slutrapport 2015
Testresenärer till och från Scania