Innovativt mobility management

Innovativa transportlösningar för landsbygd

 

Tågpendling

Buss &

samåkning

Cykel Bilpool Buss

 

Cykel till arbetsplatser i tätort med korta avstånd till arbetet – Kalmar kommun

Bilresor under 5 km ska kunna ersättas med cykel och gång. Båda är bra alternativ vid lämpligt väder och när vi inte behöver transportera större saker. För övrigt måste vi använda antingen bilen eller kollektivtrafiken. Kalmar kommun har sedan flera år arbetet systematiskt med att öka cyklandet i Kalmar.

Kommunen är med i Energikontor Sydosts projekt för att även kunna göra en satsning på påverkansåtgärder för att de som arbetar i kommunen ska vilja välja cykeln i stället för bilen till sina arbetsresor. Kommunen tänker dra nytta av den nya cykelbron över E22:an till Hansa City för att locka de som arbetar där att delta i Sydost Trampar, som är en internetplattform och en cykeltävling. Samtidigt uppmuntras de som anmäler sig att testa den nya bron.

Syftet med projektet är att få flera anställda lämna bilen hemma genom att under en period prova på att cykla till och från arbetet. Projektet inleds och avslutas med en resvaneundersökning.


Som tack för hjälpen
I utlottningen av biobiljetter bland deltagare i resvaneundersökningen i Hansaområdet har Jacob Hasselgren, Emmy Lindbom och Adam Lindén vunnit biobiljetter till valfri film. Sammantaget drogs tre personer som vann 8, 4 eller 2 biobiljetter vardera. Tusen tack till alla er som medverkat, era svar är värdefulla för oss! 
Med önskan om en trevlig filmupplevelse, Energikontor Sydost


 

     Kontakta mig
     för mer information

 

     Johan Raustorp, 
     Projektledare

 

     Tel. 0734-07 07 78, 
     E-post