Innovativt mobility management

Innovativa transportlösningar för landsbygd

 

Tågpendling

Buss & 

samåkning

Cykel Bilpool Buss

 

Buss från kommun med stor utpendling

Energikontor Sydost driver tillsammans med arbetsgivare i Kalmar, Mönsterås och Oskarshamns kommuner samt Kalmar Länstrafik ett projekt som ska göra det mer attraktivt att arbetspendla med buss mellan Oskarshamn och Kalmar.  

Vi vill undersöka om det skulle vara möjligt att inkludera restiden i arbetstiden och på så sätt eliminera den helt eller åtminstone delvis genom att skapa lika goda förutsättningar för arbete på bussen som om man satt på sitt kontor. Under projektets gång har försök gjorts att anpassa bussen så att den bättre motsvarar kraven hos arbetspendlare. Bl. a. har arbete pågått för att få till en stabil Internetuppkoppling och mobiltäckning i bussarna. Med hjälp av Markör gjordes en resenärsundersökning på de avgångar då det i huvudsak finns resenärer som ska till arbete eller skola. Av de 647 personer som reste på de aktuella avgångarna deltog 543 personer i undersökningen.

För att få fram behovet och önskemålen hos arbetspendlarna genomfördes ett testresenärsprojekt på sträckan Kalmar–Oskarshamn under perioden 3–28 mars  2014. Vi frågade även arbetsgivare till arbetspendlare vad de tycker om pendlingen och möjligheten att inkludera restiden i arbetstiden.

     Kontakta mig
     för mer information


     Hannele Johansson

     Projektledare

 

     Tel. 0734-19 91 81
     E-post