Hållbar upphandling offentlig-sektor Hållbar upphandling Strategiskt arbete

Hållbar upphandling

 

Har du frågor

om hållbar upphandling eller energitjänster? 

Vi hjälper dig gärna, ställ din fråga per epost, eller ring, Christel Liljegren 070-620 83 08. 

 

Nu finns det stöd att söka - läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Hållbar upphandling - den offentliga sektorns ansvar.

På den offentliga aktören vilar ett ansvar att visa vägen och påverka utvecklingen av mer hållbara produkter och tjänster genom att ställa relevanta och korrekta krav i samband med de upphandlingar som genomförs.  För att nå upp till detta behövs det rätt kompetens, omvärldsbevakning och verktyg anpassat till så väl politiker till avropare. 

 

Det finns många utredningar, rapporter och projekt som pekar på relevansen i att genomföra hållbara upphandlingar - men vägen dit är inte enkel och spikrak. Offentliga myndigheter och organisationer är gigantiska inköpare av varor och tjänster i Europa och står för ungefär 16 % av EU:s bruttonationalprodukt. Stora företag och företagskoncerner har också stor inverkan och givetvis har även de val den stora mängden små och medelstora företag gör dagligen också stor betydelse. Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen varor och tjänster för mellan 450 och 535 miljarder kronor. Genom att ställa miljökrav kan offentliga organisationer vara drivande aktörer på väg mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.

 

Skapa en grund för medvetna val

Utbilda era politiker, inköpare/upphandlare, beställare, avropare och skapa en grön hållbar upphandlingskedja i er verksamhet där ni gör medvetna val i linje med ert hållbarhetsarbetet och era energi- och klimatmål. 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA

Pågående projekt