Öka lönsamheten, bli konkurrenskraftig och minska din negativa miljöpåverkan

I samhället sker det idag en ökande medvetenhet om hur viktigt det är att  agera hållbart, för dig som företagare innebär detta också du måste utvecklas för att möta de större förväntningarn och de nya kraven som kommer från kunder och samhälle.  Att jobba med hållbarhetsfrågor är en fråga om överlevnad på flera plan -  förutom att vara en del av drivkrafterna för en hållbar framtid - ger det även affärsnytta med stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet.


Så kan Energikontor Sydost hjälpa dig som företagare - aktuella stöd

Energikontor Sydost har som uppdrag att bidra till ett hållbart energisystem i sydost. En viktig del av det arbetet är att stötta energiomställningen för företag.  Vi erbjuder löpande flera olika stöd, främst till dig som är verksam inom  små och medelstora företag. Just nu kan vi besöka ditt företag, gå igenom verksamhetens energisituation, ta fram förslag på åtgärder och titta på möjliga finansieringslösningar. Du som företagare har också möjlighet att delta i våra företagsnätverk

 

På den här sidan, uppe i menyn till vänster, hittar du vilka stöd vi erbjuder just nu. 

 

Är du osäker på vad som kan vara rätt stöd just för dig? Kontakta någon av oss (nedan) så hjälper vi dig vidare!

 

Roger Gunnarsson 

Tel. 070-620 83 05
Maila Roger

Tommy Lindström

Tel. 0735-448629

Maila Tommy

Johan Milton

Tel. 0708-10 58 00
Maila Johan

 

 

Tips och verktyg från Energimyndigheten

Webbkurser för energismarta företag

Energimyndigheten erbjuder olika webbkurser för energismarta företag, bland annat för livsmedelsföretag, för hotell och för installatörer. De erbjuder också webbguider för energieffektiva företag, bland annat om hur du tar fram en energipolicy och energimål för din verksamhet. Läs mer i Energimyndighetens nyhetsbrev

 

Webbkurs för energismarta fordonsverkstäder

Energimyndigheten och Sveriges fordonsverkstäders förening har tillsammans tagit fram en interaktiv utbildning riktad till fordonsverkstäder där deltagarna får lära sig att använda verkstadens energi på ett smartare sätt. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag, samt Konsulttimmen är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.