Få stöd när det gäller förnybar energi

Vårt mål är att öka användningen av bioenergi, både för uppvärmning, elproduktion och drivmedel. Vi arbetar även med solenergi, vind- och vattenkraft för el och uppvärmning.
 

Vi arbetar med att

  • öka medvetenheten om vilka möjligheter som finns inom energiproduktion från förnybara källor. 
  • öka kunskapen om hur förnybar energi kan produceras. 
  • öka samverkan med näringslivet.
  • samordna arbetet i regionen.

Just nu erbjuder vi stöd med arbetet kring förnybar energi här:

Erbjudande: Ett nätverk för biogas i sydöstra Sverige

 

Kontakt

 

Mer om projektet

Syfte: Utveckla nya marknader för biogas runt Östersjön.

 

Kontakt

 

Mer om projektet

Erbjudande: Projekt POTEnT syftar till att stötta en energiomställning genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Det kan utgöras av solcellsparker eller andra innovativa lösningar.

 

Kontakt

 

Mer om projektet

Erbjudande: Ett nätverk för biogas i Skåne

 

Kontakt

 

Mer om projektet 

Erbjudande: Samarbete mellan biogasnätverk i Södra Sverige för ökad biogasproduktion.

 

Kontakt

 

Mer om projektet

Erbjudande: Tre nätverk där medverkande företag erbjuds erfarenhetsutbyte och individuell energikonsultation.

 

Kontakt

 

Mer om projektet