Stratgiskt arbete

Energitrappan – när ni tar in energifrågan i verksamhetsutvecklingen

Med energitrappan menas det strategiska arbete som du som företagare kan göra i ert långsiktiga arbete med energieffektivisering.

 

Genom att väva in energifrågan som en viktig parameter i er verksamhetsutveckling så skapar ni system, med strukturer och rutiner som säkerställer en fortsatt utveckling av er verksamhet som är långsiktigt energieffektiv och lönsam. 

 

Energitrappan