Vad är energieffektiviseringstjänst?

Energieffektiviseringstjänster (även kallat EES eller energitjänster) syftar till att bidra till energieffektivisering eller hushållning av energi.

 

"En energieffektiviseringstjänst är i grunden någon form av avtal mellan minst två olika parter,
som leder direkt eller indirekt till effektivisering eller hushållning av energianvändningen,
vilket ska framgå tydligt i avtalet för tjänsten.
"
(Källa: Energimyndigheten)


 

Har du frågor om energitjänster och EPC? 

Goda exempel - case studies

Det händer mycket spännande just nu och så klart ska vi dra nytta av vad andra har gjort! Nu har vi samlat inspirerande exempel på hållbara upphandlingar och andra energieffektivisering projekt från vår region men även från våra kollegor i övriga europa. 

 

Läs och bli inspirerad!

 

 

Det här är EPC

EPC är en affärsmodell där: 

  • den framtida energibesparingen finansierar investeringen och
  • där entreprenören har ansvar för slutresultatet och
  • där entreprenören garanterar en avtalad energibesparing
  • energibesparingen ska gälla under hela kontraktstiden.
  • om besparingen inte uppfylls blir entreprenören återbetalningsskyldig.

 

EPC = Energy Performance Contracting

 

 

Vad är energitjänsteföretag?

I Sverige utgörs energitjänsteföretagen av en bred grupp leverantörer av varierande storlek och kärnverksamhet men som alla via sina tjåänster eller produkter vbidrar till energieffektivisering.

Eng. ESCO = Energy Service Company

Läs om projektet Streetlight EPC

Läs mer på den  internationella hemsidan Streetlight EPC-EU

Läs mer om projektet PRIMES

Läs mer på den  internationella hemsidan PRIMES EU-net

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.